מבוא לתורת הלשון

  • שיעור 1

קורס 001 – מבוא לתורת הלשון: שיעור 1 – שלושת תובנות היסוד

סרטון הכנה למפגש הדיון

תקציר השיעור: מפגש הכרות ופתיחה.
שלושת תובנות יסוד של תורת אבות טיפוס הלשון, וכיצד עובדת המכללה 

סיכום