תודה רבה על שליחת טופס ההרשמה לשואפים גבוה.

אנחנו בשלב התחלתי של איסוף אינפורמציה מהמשתתפים, כולל הנכונות להשתתף בהמחשה מעשית של השינויים התודעתיים תחת השפעת קנאביס.
בקרוב נשלח אינפורמציה נוספת לגבי סיום ההרשמה ולינק לתשלום.

תודה