שירותים > ייעוץ בתחום הבינה המלאכותית

ייעוץ בתחום הבינה המלאכותית

תיאורית קוטביות התודעה חושפת את המנגנון התודעתי המאפשר לבני האנוש לחשוב, לדמיין, לחוש, לזכור, ולהיות מודעים לעצמם. כמו כן, תיאורית קוטביות הלשון מצביעה על תבניות על (mega patterns) בשפה האנושית, שהבנתם ושילובם בתוכנת ה AI שאתם מפתחים יכולה לשפר באופן משמעותי את יכולות השיח, דיבור, והבנת הכוונה שלה.

כארכיטקט תוכנה בהכשרתי, אני בא מעולם הטכנולוגיה. ניסיוני המשולב כאיש תוכנה וחוקר הקוואליה השכלית מאפשר לי להציע שירותי ייעוץ ייחודיים שנועדו לסייע לחברות ומוסדות שונים להשיג יתרון תחרותי בתחום הבינה המלאכותית. אני מתמקד בתחום שיפור יכולות התקשורת המילוליות האנושיות, וכן בשיפור פוטנציאל ה AI ליכולות תודעה עצמית.