שירותים > ייעוץ בתחום האוטיזם

ייעוץ בתחום האוטיזם

תיאורית קוטביות האוטיזם ממחישה כיצד סימפטומים אוטיסטים הם למעשה תחושת זמן מוקצנת. מטרתו של ייעוץ זה היא לפתוח להורים צוהר תובנתי למתרחש בשכלו של הילד/ה – מה קורה להם בדמיון, בהגיון, ובזיכרון, לדוגמא. התהליך מתחיל בדרך כלל בחילופי אינפורמציה ושאלות דרך ווצאפ.
במידה ויש התאמה (דהיינו אנו מגיעים למסקנה שהייעוץ יכול לסייע), התהליך ממשיך בביקור של כשעתיים בסביבתו הטבעית של הילד/ה. בעקבותיו ניתנת אבחנה תודעתית על הקשר בין הסימפטומים העיקריים לבין תחושת הזמן ותצורת שכלו של הילד/הילדה, וכן הצעות מעשיות לשיפור התקשורת איתם.

במקרים בהם מזוהה יכולת סיוע בפיתוח התקשורת, מפגשים נוספים מוצעים על פי הצורך.