מחקר > תיאוריית קוטביות הקנאביס

תיאוריית קוטביות הקנאביס

במהלך מחקרי ראיינתי מאות אנשים שהשתמשו בקנאביס עשיר ב THC על מנת להבין מה התרחש בשכלם בין הרגע שלפני השימוש לרגעים שאחריו. מטרתי היתה לבדוק מה היתה השפעת החומר על דמיונם, על היכולת שלהם לעבד מלל (היגיון, מלשון הגייה), על זיכרונם, על הקלט החושי שלהם, על תחושת הזמן, כוח הרצון, התשוקה, יכולת הריעיוּן, יכולת המיקוד בחוויית ההווה, ועל עוד יכולות שכליות סובייקטיביות רבות (the impact of THC on mental qualia).

קנאביס לא היה אלא כלי המחקר – התודעה האנושית עצמה היתה התופעה הנחקרת. מטרת התהליך היתה לאתר תבניות-על ברורות שיתנו לנו רמזים על מבנהו של המנגנון שיוצר את הקוואליה השכלית (החוויה הסובייקטיבית המטאפיזית של התודעה אותה אנו חווים בשכלנו). לשמחתי, תבניות-על אלו צצו כמעט מיד.

על מנת להבין את תיאורית קוטביות הקנאביס, עלינו להבין את קוטביותה של התודעה. כזכור, תיאורית קוטביות השכל ממחישה כיצד אנו חווים את המציאות עם שני שכלים, לא אחד – שוכל פעיל ושוכלת סבילה (activumentis and passivumentis). היא גם מצביעה על קיומם של שני מינים תודעתיים – מוּפְשָטוֹלוֹגִים ומוּחָשוֹלוֹגִים (abstractoliteralis and concretoliteralis) השונים האחד מהשני באופן בו הם מעבדים מלל (הגיון), באופן בו הם זוכרים ובאופן בו הם חווים את המציאות החושית. במילים אחרות, תיאורית קוטביות השכל מצביעה על דו-קוטביותו של השכל האנושי, ועל כך שכולנו נולדים או עם השוכל שולט כברירת מחדל (מוּפְשָטוֹלוֹגִים) או עם השוכלת שולטת כברירית מחדל (מוּחָשוֹלוֹגִים). בנוסף, נזכיר שתיאורית קוטביות הזמן קושרת את מהירות המחשבה למנעד הדו-קוטבי של תחושת הזמן. היא מסבירה שתחושת הזמן של המוּפְשָטוֹלוֹגִים מהירה יותר משל המוּחָשוֹלוֹגִים מפאת יכולתם הטבעית להיות נוכחים בזמן, ושתחושת הזמן של החוכמתולוגים איטית יותר משל הבינתולוגים מפאת יכולתם הטבעית להיות נוכחים במחשבה. לבסוף, אזכיר גם שתיאורית קוטביות הלשון ממחישה כיצד השוני בתחושת הזמן גורם להגיונם של הבינתולוגים להיות מוחשי (מעשי, כמותי), ולהגיונם של החוכמתולוגים להיות מופשט (מחשבתי, איכותי).

גם צמח הקנאביס הוא דו קוטבי. ניתן לתאר את קוטביותו כפונקציה של הצורה בו הוא מניע את המיקוד התודעתי לראש (מחשבה, הגיון) או לגוף (חוויה, דמיון). על מנת לעשות זאת ניתן להתייחס לשתי משפחות זני ה THC המקוריות – סטיבה ואינדיקה. זני הסטיבה העניקו head high, דהיינו העלו את מיקוד התודעה מעלה, וזני האינדיקה העניקו body high, דהיינו הורידו את מיקוד התודעה מטה (תחושה שבין היתר גורמת לתחושת כבדות, ומכאן מקור הכינוי stoned). היום רוב הזנים הם אמנם היברידים, אך ניתן לקטלגם על מנעד דו קוטבי של מיקוד התודעה הראש או הגוף. מולקולת ה THC אמנם זהה בשתי משפחות הזנים, אך שילוב הטרפינים הייחודי של כל זן יוצר גם אפקט תודעתי ייחודי (the entourage effect). האפקט הזה מורגש – הרוב המכריע של משתמשי הקנאביס יעדיפו משפחת זנים מסוימת, סטיבה או אינדיקה, אף על פי שכמעט כל הזנים היום הם היברידים.

תיאורית קוטביות הקנאביס מסבירה כיצד ניתן להניע את תודעתנו באופן זמני ומכוון על המנעד התודעתי הדו-קוטבי של השכל. במילים אחרות, כיצד ניתן להעביר את השליטה מהשוכל (activumentis) לשוכלת (passivumentis). רוב זני הסטיבה יניעו את השליטה לשוֹכל (היוצר את המחשבה, דהיינו את תחושת הזמן). רוב זני האינדיקה יניעו את השליטה לשוֹכלת (היוצרת את החוויה החושית ובכללה הדמיון, דהיינו את תחושת המרחב). זה קורה מכיוון שהקנאביס מגביר (סטיבה) או מפחית (אינדיקה) את הקליטה המשנית של הנוירונים בנתיביהם (increase or decrease the reuptake of neurons in the neuropathways).

במילים פשוטות:

  • רוב זני הסטיבה מאיצים את המחשבה המילולית – דהיינו את ההיגיון, מלשון הגייה, שהופך מופשט עקב איבוד התלות בדמיון. במקביל הם ממעיטים את הדמיון. במחקרי המחשתי שוב ושוב כיצד זני סטיבה מסוימים מפסיקים כמעט לחלוטין את הדמיון החזותי וגורמים לעיוורון זמני של הדמיון (temporary aphantasia), מצב שכמובן מעצים כוחות שכליים אחרים שאינם תלויים בדמיון (כאן חשוב לזכור ״שהפחתַת״ הדמיון אינה אלא קיצור הזמן בו אנו חווים אותו. ככל שזמן החוויה ארוך יותר, אנו ״נספיק״ לראות תמונה בדמיון לזמן רב יותר ובחדות גבוהה יותר). 
  • רוב זני האינדיקה מאיטים את המחשבה המילולית (ההיגיון הופך מוחשי כיוון שעתה הוא תלוי בדמיון), אך מגבירים את הדמיון. זכרו שתיאורית קוטביות השכל המחישה שלדמיון אין מהירות – שכן הוא הוא תמיד מתרחש בהווה. עם זאת הוא גובר או פוחת בעוצמתו (ראו מאמר 004).


סיכום עיקרי התיאוריה:

תיאורית קוטביות הקנאביס ממחישה כיצד השימוש בזני היבריד של סטיבה מול זני היבריד של אינדיקה יאט או יאץ את תחושת הזמן, בהתאמה. כתוצאה מכך ניתן לחזות את השינוי התודעתי היחסי בשכל:

  • בהגיון, שהופך הופך מופשט או מוחשי, בהתאמה. ואיתו כמובן –
  • אובדן זיכרון מוחשי או מופשט, בהתאמה
  • בדמיון, שמתמעט או מתגבר, בהתאמה.
  • בקלט החושי, שהופך בלתי רצוני / רצוני בהתאמה (ראו פירוט בתיאורית קוטביות השכל, מאמר 005)

ובמנעדים תודעתיים רבים נוספים כגון יכולת הניווט במרחב, המוטיבציה, הרצון, התשוקה, הגישה לרוחניות וכו׳. במילים אחרות, התיאוריה טוענת שהשינוי בתחושת הזמן הוא הגורם לכל שאר תופעות הקצה השכליות שאנו חווים במהלך השימוש בקנאביס. עיקרי התנועה התודעתית על השוכל ועל השוכלת מתוארים בתרשימים שלהלן:

התיאוריה ממשיכה ומתארת את השינויים התודעתיים שנגרמים בדרך כלל מהשימוש בזני הסטיבה או האינדיקה ומסבירה מדוע הם קורים. לדוגמא, במחקר גילינו שזני הסטיבה בדרך כלל גורמים לקלט החושי להיות חד (רגיש) יותר, עד כדי שאנשים מסוימים חוו סימפטומים אוטיסטיים כגון רגישות לאור, לצלילים חדים או למגע. במקרה מסוים, אוטיסטית קצה (מאובחנת אספרגר) עישנה קנאביס מסוים מסוג סטיבה שהאצה את מחשבתה עד כדי שלא יכלה להוציא מילה עד שפגה השפעתו של החומר (ממש כמו אוטיסטים חוכמתולוגים שאינם יכולים לדבר – ראו תיאורית קוטביות האוטיזם, מאמר 008). תיאורית קוטביות הקנאביס מבארת כיצד דו הקוטביות של הצמח יכולה למגר חרדה אך בו בעת גם לגרום אותה. כמו כן היא מתארת את הסיבה להשפעות הקצה הלא רצויות או המוקצנות כגון אובדן מוטיבציה, דיסלקציה זמנית, תלות, ואפילו סכיזופרניה.


לסיכום

לתיאורית קוטביות הקנאביס פוטנציאל חברתי, בריאותי, חוקתי ועסקי עצום, כיוון שהיא ממפה את ההשפעה של הקנאביס על חלקי התודעה הבלתי נראים. היא למעשה ממחישה כיצד הצמח יכול לסייע בריפוי של רובן ככולן של קשיי הנפש, כיצד ניתן להשתמש בו לצורך פיתוח התודעה (כגון הרחבת ההיגיון המופשט, הרחבת האינטליגנציה הרגשית או הגופנית, ועוד), וכיצד ניתן לפתח מוצרי קנאביס מתקדמים שניתן לחזות את השפעתם התודעתית ולהתאימם לשימושים ייחודיים (ראו – ייעוץ בתחום הקנאביס ).