מחקר > תיאוריית קוטביות הלשון

תיאוריית קוטביות הלשון

תיאורית קוטביות הלשון היא התיאוריה השלישית מתוך שלושת התיאוריות המרכיבות את התיאורית קוטביות התודעה (בנוסף לתיאורית קוטביות השכל ותיאורית קוטביות הזמן). תיאוריה זו ממחישה כיצד עקב קוטביות השכל ומפאת טבעו הקוטבי של הזמן, גם שפתם המילולית של שני מיני התודעה תהיה שונה (שני מיני התודעה הם מוּפְשָטוֹלוֹגִים ומוּחָשוֹלוֹגִים – ראו תיאורית קוטביות השכל).

התיאוריה ממחישה כיצד ניתן לחלק את השפה האנושית לארבעה אבות לשון טיפוסיים: דימוי מוחשי, הגיון מוחשי, דימוי מופשט והגיון מופשט.

ההבדל בין הגיון לדימוי הוא בכוונת הדובר – כאשר הדובר מדבר בהגיון הוא מתכוון לדבריו באופן מילולי, וכאשר הוא מדבר בדימוי הוא מתכוון לדבריו בהשאלה. לדוגמא, כאשר מישהו אומר ״התפוח לא נפל רחוק מהעץ״, סביר להניח שהוא מתכוון לכך כדימוי (מוחשי), אך אם השאלה שקדמה למשפט היתה ״ראית לאן נפל התפוח״? והשניים עומדים מתחת לעץ תפוחים, סביר להניח שהכוונה היתה מילולית (הגיון מוחשי).

 

ההבדל בין לשון מוחשית למופשטת היא שלא ניתן לדמיין לשון מופשטת בדמיון החזותי ללא דימוי מוחשי שנלווה אליה. לדוגמא, לא ניתן לדמיין את המילה ״נדיבות״ מבלי לדמיין משהו מוחשי (כגון, לדוגמא, אדם הנותן כסף לקבצן).

אם כך יי לנו כוונה מילולית מול כוונת דימוי, ולשון מופשטת מול לשון מוחשית. מכאן שיש לנו ארבעה אבות טיפוס לשוניים:      

להלן כמה דוגמאות לכל אחת מאבות טיפוס הלשון:

דימוי מוחשי (שפת הילדה):
יש לי שורשים עמוקים במדינה הזו
תן לי קודם לייצב את הספינה ואז נחליט לאן לכוון אותה (מתוך שיח מנכ״ל על מצב העסק)
הוא חותך ראשים, תזהר ממנו (על אדם שמפטר מהר)
רב, כומר ואימאם נכנסו לבר (מספר בדיחה)

הגיון מוחשי (שפת הילד):
ביום חמישי שעבר הלכתי לרופא
יש יותר סינים בעולם מאשר רוסים
זוכרת שלקחת לי את הטלפון וזרקת לי לאמבטיה?
חוט השדרה מקשר בין המוח לבין מערכת העצבים ההיקפית

דימוי מופשט (שפת האמא):
אין חכם כבעל הניסיון
בואי ניצור מרחב של אהבה
צריך להכיל את הזעם אבל אין מקום לאלימות
פתחת לי עולם חדש, ממש עולם ומלואו

הגיון מופשט (שפת האבא):
יש ארבעה אבות טיפוס תודעתיים, וכל אחד נוטה לדבר בשפה אחרת
דימוי מוחשי ניתן לתמיין, שזה לדמיין בתמונה
היתרון בדימוי מופשט זה שהוא רחב במשמעותו אבל החיסרון זה שהוא ניתן לפירוש סובייקטיבי
״הפילוג מאיים יותר מאי פעם… ״ מדינת ישראל לא שייכת רק לנו. היא שייכת גם לאלה שחלמו עליה אלפי שנים בגולה וגם לאלו שעדיין לא נולדו״ (מנאומי ראש הממשלה יאיר לפיד)

 


תופעת קוטביות הלשון

נזכיר שעל פי תיאורית קוטביות השכל ישנם שני מינים לתודעה: מוּפְשָטוֹלוֹגִים ומוּחָשוֹלוֹגִים, השונים ביחסם לזמן וכן באופן פעולת זכרונם. 

תיאורית קוטביות הלשון טוענת שעקב ההבדלים בקוטביות השכלית ובתפיסת הזמן בין מוּפְשָטוֹלוֹגִים ומוּחָשוֹלוֹגִים, הם משתמשים באבות טיפוס לשוניים שונים:

  • שפתם של המוּפְשָטוֹלוֹגִים נוטה להיות מופשטת כאשר הם מדברים בהגיון (מתכוונים מילולית), אך מוחשית כאשר הם מדברים בדימויים (כוונתם בהשאלה)
    ואילו
  • שפתם של המוּחָשוֹלוֹגִים נוטה להיות מוחשית כאשר הם מדברים בהגיון (מתכוונים מילולית), אך מופשטת כאשר הם מדברים בדימויים (כוונתם בהשאלה)

     

או, במילים פשוטות: 

  • מוּפְשָטוֹלוֹגִים נוטים לדבר בשפת הילדה ובשפת האבא
    ואילו
  • מוּחָשוֹלוֹגִים נוטים לדבר בשפת הילד ובשפת האמא

משמעות תופעת קוטביות הלשון

התיאוריה טוענת שקוטביות הלשון גורמת לקצרים תקשורתיים אינסופיים, חוסר הבנה ופילוג תודעתי במישור הבין אישי, החברתי והפוליטי. לדוגמא, המשפט ״קיבל שוחד בצורת טובות הנאה של סיקור חיובי לאורך זמן״ יובן בצורה אחת על ידי מוּפְשָטוֹלוֹגִים אך בצורה אחרת על ידי מוּחָשוֹלוֹגִים (משפט זה נלקח מכתב האישום נגד בנימין נתניהו). כיוון שהכוונה של המשפט היא מילולית, הוא ישמע הגיוני למוּפְשָטוֹלוֹגִים מכיוון שהוא מופשט, אך מוּחָשוֹלוֹגִים יתקשו להפנימו ולקבלו כאקסיומה הגיונית מכיוון שלא ניתן לדמיין אותו בתמונה (שוחד, עבור מרביתם, יהא חייב להיות משהו מוחשי, כגון כסף שעבר מיד ליד). זוהי הסיבה שמר נתניהו אמר באחד מנאומיו ״אפילו פעם אחת לא קיבלתי כסף״ – שכן מר נתניהו הוא מוּחָשוֹלוֹגִ מובהק. 

הסיבה להבדל נעוצה בשוני באופן השונה בו חוכמתולוגים ומוּחָשוֹלוֹגִים משתמשים בזיכרון. מכיוון ״שהדבק״ של זיכרונם של חוכמתולוגים הוא ההקשר המילולי, הם אינם זקוקים לתמונה חזותית בדמיונם על מנת להגיין (במילים אחרות, הגיונם מופשט). וכיוון ״שהדבק״ של זיכרונם של המוּחָשוֹלוֹגִים הוא ציר הזמן, הם חייבים לדמיין משהו מוחשי (שניתן לדמיין בתמונה) על מנת לזכור את הלוגיקה. 

הדוגמא שלעיל ממחישה כיצד השוני בקוטביות השפה יכול לגרום לפילוג פוליטי וחברתי; למעשה, התיאוריה טוענת שרוב המוּחָשוֹלוֹגִים ייטו להצביע ימין, ורוב המוּפְשָטוֹלוֹגִים ייטו להצביע שמאל. קוטביות השפה גורמת לקשיי תקשורת מרובים גם בתחום הבינאישי, לקשיי לימוד מרובים בקרב ילדים ועוד. בנוסף, יש לה השלכות עצומות על מערכת החוק והמשפט – מוּחָשוֹלוֹגִ שנשפט על ידי שופט מוּפְשָטוֹלוֹגִים (ולהיפך) נמצא בעמדת נחיתות שאינה הוגנת, שכן כמעט מובטח שהוא לא יוכל להציג את עמדתו בצורה שהשופט ירד לסוף דעתו. 

מסמך התיאוריה באנגלית ממחיש את קוטביות השפה על ידי ניתוח של נאומים של ישויות מפורסמות: הנשיא לשעבר ברק אובמה (מוּפְשָטוֹלוֹג, תודעת האב, שמדבר לרוב בהגיון מופשט), מרטין לות׳ר קינג (מוּחָשוֹלוֹגִ, תודעת האמא, מדבר לרוב בדימויים מופשטים), הנשיא לשעבר דונלד טראמפ (מוּחָשוֹלוֹגִ, תודעת הילד, מדבר לרוב בהגיון מוחשי), ואלון מאסק (מוּפְשָטוֹלוֹגִ, תודעת הילדה, מדבר לרוב בדימויים מוחשיים).

יישום התובנות מתיאורית קוטביות הלשון ברבדים שונים יש בכוחו לאפשר לבני האדם לצעוד לעבר רנסנאס תקשורתי, חינוכי וחברתי.

קרא/י עוד: תיאורית קוטביות האוטיזם