ברוכים הבאים למכללת אור הלשון!

מכללת אור הלשון היא מסגרת אינטרנטית לימודית בה ניתן לרכוש כלים ייחודיים להתפתחות תודעתית מואצת בהדרכתו של ארז בטאט. במכללה נלמד כיצד להפיץ אור, אהבה ואחווה בכוחה של השפה המדוברת, וכן כיצד למנוע קונפליקטים וליישב ויכוחים על ידי תשומת לב ללשוננו וללשונם של אחרים.

במכללה גם נמחיש כיצד עובד המנגנון הדו-שכלי האנושי על פי תיאורית קוטביות התודעה על פי ארז בטאט, ונלמד כיצד להשתמש במנגנון הזה כדי להגביר את השליטה על שכלנו, גופנו ומנעד רגשותינו.

אבות טיפוס הלשון הן תופעה לשונית מסקרנת ושימושית שמתגלה רק לאחר שאנחנו מוּדעים לקיוּמה ומאמנים את עצמנו לשים לב אליה. התופעה מראה כיצד אנשים מדברים בכל עת בארבעת אבות טיפוס לשון:

  • שפת הילד שהיא שפת ההיגיון המוחשי (כמותי)
  • שפת הילדה שהיא שפת הדימוי המוחשי
  • שפת האמא שהיא שפת הדימוי המופשט 
  • או בשפת האבא שהיא שפת ההיגיון המופשט (איכותי)

לימוד התופעה ואופן השימוש בה בזמן אמת מסייע לנו ל-

דמי רישום חד פעמיים

500 ש"ח
דמי הרישום כוללים גישה לכל החומר שנלמד עד כה

ללא דמי רישום לזמן מוגבל

עלות חודשית
 250 ש"ח כולל כל החומרים שנלמדו עד כה

מחיר המנוי כולל מע״מ (חיוב חודשי אוטומטי בכרטיס אשראי הניתן לביטול בכל עת)

*הנחה של 20% לזוגות (2 אנשים ממשק בית אחד)

ההרשמה כוללת: