תוכן > פרי עץ הדעת

פרי עץ הדעת

תוכנית בת 32 פרקים בהם המעט עובדיה אלשייך (האלטר אגו של ארז בטאט, מסביר את מבנה ומנגנון התודעה האנושית על פי הפילוסופיה העברית העתיקה, בעזרת האותיות העבריות ועץ החיים).
בתוכנית הוא ממחיש כיצד האותיות העבריות הם למעשה מפה מתוחכמת המתארת את מרכיבי התודעה, את החוקים המשפיעים על תודעתנו בכל זמן נתון, וכן את השלבים המובנים של התפתחות התודעה – במיקרו ובמאקרו. כמו כן, אלשייך ממחיש את ההקבלות העמוקות בין תורות שונות כגון הפילוסופיה המצרית העתיקה (הטארוט), תורת האקולט, הנצרות, היהדות, תורות המזרח, ספרות התקשור ועוד רבות אחרות. תוכנית זו שודרה מחודש מרץ 2021 והסתיימה בחודש ינואר 2022.